Teknikfördjupning – rubank och putshyvlar i trä

Erik Gregemar

Under kursen för teknikfördjupning valde jag att specialisera mig på handhyvlar.

För det första ville jag lära mig mer om verktyget – hur det fungerar, hur en underhåller det och hur en använder det på bästa sätt. För det andra ville jag lära mig mer om verktygsvård överlag genom att renovera tre begagnade gamla hyvlar. För det förstnämnda målet läste jag böcker och artiklar om hyvelns funktion och historia. Det jag läste omsatte jag sedan i några praktiskta tester. Delmål två innfattade att de begagnade hyvlarna och deras delar slipades trärena, att sprickor etc reparerades samt, att metalldelarna rostbehandlades och sedan slipades vassa och slutligen att sommen ytbehandlades på nytt.

Jag tycker att resultatet blev bra, och hyvlarna fungerar nu alldeles utmärkt och kommer förhoppningsvis hålla i många år till.

Erik Gregemar

Erik Gregemar