Rumslighet

Ellen Grimborg, Oskar Schmidt och Olivia Åhman

Detta är ett exempel på stolen Barbara i rumslig miljö – en presentation av den slutgiltiga visionen.

Då Barbara är en loungestol ville jag skapa en plats för lugn, reflektion och meditation. En representation av vad stolen kan erbjuda. En inbjudan att slå sig ner och blicka ut mot ett landskap eller inåt i dig själv.

Modell i skala 1:10

/ Ellen Grimborg

Ellen Grimborg

Olivia Åhman

Stairs – här är trappan den centrala punkten. Jag har utforskat funktionen av den och dess vinklar i samband med gränsen mellan interiör och exteriör.

MDF, spånskiva, plexiglas och täckfärg.

/ Olivia Åhman

Olivia Åhman

Oskar Schmidt

ÖGONBLICK är frågeställningar i en scenografi. Varför finns rummet? Vad utspelar sig här? Hur tillgängligt är platsen? Arbetet presenterades i ett mörkt rum där modellen ljussattets under 3 sekunder för varje betraktare.

Oskar Schmidt

Oskar Schmidt