Liggande modell

Emma Stocklassa, Christian Berglin, Blenda Groth Albrektsson, Ellen Grimborg, Erik Gregemar och Olivia Tofte Abelin

Vi hade krokimodell under vår första skulpturperiod med läraren Anna Åstrand under höstterminen 2019. Studie av liggande modell i lera. Gjuten gips i gips med förlorad form.

– – – – –

Vinjettbild av Emma Stocklassa

Emma Stocklassa

Emma Stocklassa

En skulptur av gips och akryl inspirerad av Vår Fru av Lourdes. / Christian Berglin

Skulpturen är gjuten i gips och är tagen ur en enkel gipsform. Den ursprungliga model- len till gjutformen gjordes i lera.

/ Ellen Grimborg

Ellen Grimborg

Ellen Grimborg

Erik Gregemar

Erik Gregemar

Erik Gregemar

Blenda Groth Albrektsson

Blenda Groth Albrektsson

Olivia Tofte Abelin

Olivia Tofte Abelin

Olivia Tofte Abelin