Schabloner och stämplar

Elsa Henriksson, Josefine Rådberg och Lovisa Sandlund

Under distansundervisningen i april fick de studerande bland jobba hemifrån med att klippa ut schabloner och stämplar i papper.

– – –

Vinjettbild av Elsa Henriksson

Elsa Henriksson

Elsa Henriksson

Started from the bottle. Jag har inte gått in i väggen, jag har målat på den. / Josefine Rådberg

Josefine Rådberg

Josefine Rådberg

Lovisa Sandlund

Lovisa Sandlund