”HÖG GRAD HÄNDER”- Hand i hand eller programmering till döds?

Textil form och Keramisk form

Vi som skapat utställningen studerar på utbildningarna Keramisk form och Textil form. I ett större gemensamt projekt har vi gjort fem verk som vi hoppas ska fungera som ett samtal gentemot utställningen Hyper Human på Tekniska museet i Stockholm.

Vi intresserar oss för vad människan kan skapa med sina händer och vad som är mänskligt. Med keramik, textil, skulptur, film och musik vill vi ge nya perspektiv på utställningen och människans strävan till teknologisk förbättring.

HÖG GRAD HÄNDER är en del av den större utställningen Hyper Human som öppnade den 21 mars 2020. Tekniska museet har för närvarande stängt med anledning av situationen kring COVID-19 (coronaviruset).

Film och foton av Siri Pårup

– – – – –

Maskiner, AI och robotar, vad är det vi skapar? En mäktig kraft, Gudars like – för vem? Maskinerna har blivit redskap för våra drömmar lika mycket som redskap för vår överlevnad. De fakta som finns är överväldigande. Vad händer om maskinerna börjar drömma? Maskinerna samlar in siffror, räknar och räknar om – en dag kanske maskinerna kommer lyckas att dressera sina människor. Maskinerna drömmer om en värld där allt ska passa ihop som ett pussel. Vi människor tror mer på maskiner än på våra egna händer. Handens arbete följer ingen algoritm. Händernas mjukhet är främmande för maskinerna. Blunda en stund. Lyssna på vad du har runt omkring dig. Vad drömmer du?

Människoarkivet

Människoarkivet

Människoarkivet

Kommer vi att utplåna oss själva för att vi förstör jorden med vår materiella livsstil? Kommer vi bli ställda vid sidan styrda av artificiell intelligens? Sitter vi på Ai’s väggar som troféhuvuden i framtiden? Dystopiska tankar sköljde över skaparna av dessa verk. Vilka lämningar och rester från vår tid kan visa på det sista mänskliga för nästa gäng? Kommer de ens att vara intresserade av utställningar? Vem vet? Inte vi. Vet du?

Människoarkivet

Människoarkivet

Nätverk

Nätverk

Verket utspelar sig i mötet mellan hantverk och nätverk. Vi är med och skapar nätverk, de är våra skapelser och lämningar, skelett, tecken, hem och lagringsplatser. Nätverk kan inte kontrolleras fullständigt, det är omöjligt att inte alls påverka och delta i dem. Nätverk består av delar: regler, tankar, kablar, rum, program, vägar, data, kraftstationer, teckningar och mikrochips. Textiler är människans äldsta och viktigaste dröm om nätverken. Vi knyter och löser världen genom våra händer.

Nätverk

Hands on

Hands on

Verket visar hur handen i samspel med materialet bearbetar, formar och frammanar ett fysiskt objekt. Ibland utifrån en känsla, en tanke eller ett minne, ibland endast på grund av att få vara i just detta fysiska möte, mellan hand och material.

Hands on

Kommunikation och alfabet – Symboler av en hand

Kommunikation och alfabet – Symboler av en hand

Om maskinen är kreatören, vad sker när den mänskliga handen får ett underordnat inflytande vid tillverkning av en produkt? Återspeglas kreatören i slutresultatet? Vad behövs för att vi ska uppfatta en form som avvikande och kanske till och med obehaglig? Kan uttrycket bli detsamma om en algoritm gör slumpmässiga avvikelser? Ser det mer mänskligt ut?

Kommunikation och alfabet – Symboler av en hand

Mötet

Mötet

Vårt verk vill visa på mänsklig kunskap av ickespråklig natur, som kommunikation och känslor. Vad är det i beteendet som gör människan olik en konstgjord intelligens? Att kunna sitta på möte helt enkelt.

Mötet