Clay tokens

Pontus Skoglund

”Clay tokens” är små lersymboler och användes för 8000 år sedan innan skrift existerade.

I detta projekt har jag gjort mina egna symboler. Jag är nyfiken på varför människor började med lera för att beskriva och kommunicera med varandra. Jag vill återgå till det systemet och använda mig av ett visuellt språk och tecken. Det bildar en instinktivt alfabet. / Pontus Skoglund

Pontus Skoglund