Trädgården

Hela Hantverkspedagog årskurs 1

Under skulpturkursen i januari 2020 gjorde Hantverkspedagogutbildningen årskurs 1 gemensamt en rumslig installation av kartong under handledning av läraren Annika Heed.