Skrin

Zuzana Konecna, Julia Stensland Vinrot, Pernilla Gustafsson, Maria Kihlberg, Sofia Karlsson, Maria_Martin, Lotta Nordström, Lilia Bekuzina och Kalliopi Pavlidou

Bestäm för vem och vad skrinet är ämnat för och dess huvudfunktion. Huvudmaterialet är infärgad MDF. Skrinets fyllning kan formas av valfritt material.

/ Lärare i trä- och materialstudier är Mats Aldén

– – – – –

Vinjettbilden är på skrin av Zuzana Konecna

Zuzana Konecna

Zuzana Konecna

Zuzana Konecna

Zuzana Konecna

Te-skrin, Julia Stensland Vinrot

Jag bestämde mig för att inte använda mig utav några andra typer av material än träbaserade. Det var en utmaning men när den till slut blev klar blev jag mycket nöjd.

/ Julia Stensland Vinrot

Pernilla Gustafsson

Pernilla Gustafsson

Material: MDF, plexi, lind, metallbeslag, textil

Maria Kihlberg

Sofia Karlsson

Sofia Karlsson

Sofia Karlsson

Sofia Karlsson

Maria Martin

Maria Martin

Lotta Nordström

Lotta Nordström

Lilia Bekuzina

Lilia Bekuzina

Kalliopi Pavlidou

Kalliopi Pavlidou