Rum för gemenskap – för intagna kvinnor på anstalter i Stockholm med deras barn

My Adborn, Kamile Ünver, Tove Blomgren och Siril Kristinsdatter Sivertsen

”Att hälsa på mamma eller pappa i fängelset kan vara en speciell upplevelse. Därför har vi anpassade besöksrum där lek, pyssel och samvaro står i fokus. Barnanpassade besöksrum, som är större än andra besöksrum, finns på alla anstalter. Här finns barnmöbler, leksaker, spel, böcker och pysselgrejer. Besöket ska inte vara långtråkigt så att barnet inte vill komma tillbaka. En del anstalter har en besökslägenhet. Där ska intagna kunna träffa sitt eller sina barn under en längre tid och i en bättre miljö än ett vanligt besöksrum. Här kan barn och föräldrar till exempel leka, laga mat och titta på tv tillsammans. Samtliga kvinnoanstalter har besökslägenheter” (Kriminalvarden.se).

Vi har skapat ett byggpaket avsedda för intagna och deras barn på kvinnoanstalter i Stockholm. Paketen som är könsneutrala och framtagna för att passa barn i många åldrar, innehåller delar till ett litet hus samt material till inredning.

Tanken är att de intagna får varsitt paket som de själva får bygga och dekorera tillsammans med sin familj. I paketet följer också ett ”sagohäfte” med som stöd för familjerna att jobba med och samtala kring husen: Vem bor här? Är det en påhittad familj – familjen Räv? Eller vår egen?

Genom att skapa tillsammans uppstår viktiga och meningsfulla samtal mellan vuxna och barn. Samarbete, kommunikation och gemenskap blir ett centralt fokus. Husprojektet är något som kommer att ta tid, och får ta tid. Vi tror och hoppas att detta kan öka positiva upplevelser och minnen av besöket!

/ My Adborn, Kamile Ünver, Tove Blomgren och Siril Kristinsdatter Sivertsen från Hantverkspedagog årskurs 2

Material:
– Utsågade moduler till litet hus i MDF 6 mm.
– Limpistoler
– Akrylfärg
– Pensel
– Glasspinnar
– Tygbitar
– Garntrådar
– Vuxen- och barnsaxar
– Lite kartong
– Pappersbitar

Utställningsidé

Under ett år får de intagna på ett flertal kvinnoanstalter i Sverige möjligheten att arbeta med projektet ”Rum för gemenskap”. Efter ett år har gått får de som önskar möjligheten att ställa ut sina hus.

Bilderna nedan illustrerar hur en utställning skulle kunna se ut. De små träbitarna målade i gult och orangesymboliserar husen som familjerna har gjort. På väggen hänger en text som förklarar projektet samt citat från deltagarna. I mitten av rummet är det en vägg med bilder från processen.

Denna utställningsidé är enkel och ren, men skulle kunna bli mycket mer avancerad beroende på lokal och hur familjerna väljer att göra sina hus.

Sagohäftet, omslag

Sagohäftet, inlaga