Osynlig rapport

Pernilla Gustafsson

Gör en osynlig rapport genom att rita ett mönster eller använda en färdig bild.

Klipp isär utan att kapa något viktigt i mönstret om möjligt.

Byt plats på bitarna och tejpa på baksidan.

Klipp isär på andra ledden.

Byt plats och tejpa på baksidan.

Nu kan du fylla i om du vill göra tillägg innanför kanterna. Denna fungerar nu som en pusselbit du kan lägga uppe, nere, till höger eller vänster.