Konflikt

Julia Stensland Vinrot, Kalliopi Pavlidou, Lotta Nordström, Maria Kihlberg, Rafael Wiking och Sofia Karlsson

Vi har arbetat utifrån ordet konflikt och skapat fria skulpturer i keramik.

Kalliopi Pavlidou

Sofia Karlsson

GRÄNSER

Andas in ditt första andetag
Känn dig välkommen till världen
Din resa tar sin början

Redan från start är du olik alla andra
Vem eller vad kommer avgöra ditt öde
Föräldrar med sunda eller osunda vanor
Antal syskon som hjälper eller stjälper

Skolgång eller ej
Lätt eller svårt att lära
Kompisar eller utfryst
Lärare som hjälper eller stjälper

Född i rätt eller fel land
Krig eller fred
Rätt eller fel tro
Hetro, homo, bi eller annat
Politiker som hjälper eller stjälper

Vilka gränser kommer du passera genom livet
Din mammas sköte
Ditt hems dörr
Syskonens rum
Grannens staket
Skolans port
Landets gränser
Världsdelars gränser

Vem kommer försöka stoppa dig
Vem kommer hjälpa
Vem kommer stjälpa

/ Sofia Karlsson

Lotta Nordström

Maria Kihlberg

Maria Martin

Rafael Wiking