Gruppövningar i lera

Hela Hantverkspedagog årskurs 1

Tillsammans har vi ringlat lera och skapat fantasifulla, fantastiska världar och boningar.