Djur och människor i rörelse

Lotta Nordström, Kalliopi Pavlidou, Maria Martin och Sofia Karlsson

Utifrån foto och film förenkla rörelse i teckning.

Vinjettbild av Lotta Nordström gjord i olja på golvpapp, 47 x 52 cm

Kalliopi Pavlidou, färgpennor på block

Maria Martin

Sofia Karlsson, akryl och olja, 24 x 33 cm

Sofia Karlsson