Självporträtt

Elli Ånndrake, Viveca Smedberg, Johanna Lebert, Vera Ljunggren, Sofia Lindell Davidsson, Joseph Bennett, Ella Olofsson, Myrna af Wetterstedt, Clara Danner och Frida Nilsson

Vinjettbild – Elli Ånndrake, Färg, form och hantverk gr 2

Viveca Smedberg, Färg, form och hantverk gr 1

Johanna Lebert, Färg, form och hantverk gr 1

Vera Ljunggren, Färg, form och hantverk gr 4

Sofia Lindell Davidsson, Färg, form och hantverk gr 4

Joseph Bennett, Färg, form och hantverk gr 4

Self-titled IV

Med denna uppgiften ville jag skapa ett självporträtt som såg väldigt mycket ut som mig eller förmedlade känslor som jag själv hade känt den senaste tiden, men som inte var fotorealistiskt, utan bara antydde att det var jag.

Joseph Bennett

Ella Olofsson, Färg, form och hantverk gr 4

Myrna af Wetterstedt, Färg, form och hantverk gr 4

Clara Danner, Färg, form och hantverk gr 4

Frida Nilsson, Färg, form och hantverk gr 4