Mitt minnesrum

Jack Rodriguez, Freja Fors, Sara Andersson, Laura Czajkowski, Elise Jonsson, Jonathan Hörberg Danzer, Julia Pegelow, Joseph Bennett, Lisa Marie Söderman och Martina Villegas Bengtsson

Ett starkt minne av en rumslig upplevelse. Du ska i denna uppgift använda dig av ett minne för att bygga en rumslighet. Prata gärna med någon familjemedlem eller kompis om minnet du vill använda dig av. Delar ni samma bild av minnet eller går minnena isär? Om du använder dig av ett minne som du inte delar med någon annan, finns det i ditt sinne alternativa tolkningar händelserna du minns? På vilket sätt kan man tala om skapade minnen? hur relaterar verkligheten med minnen? På vilket sätt hänger tid och minnen ihop?

– – – – –

Vinjettbilden är ett minnesrum av Jack Rodriguez, Färg, form och hantverk gr 2

Jack Rodriguez

Denna installation är en låda där väggarna går att vika vilket kan ge verket olika uttryck. Alla trä- och vedbitar är noggrant placerade så att de samspelar med varandra när man viker ihop lådan. Papperslappar är utplacerade på de olika väggarna som tillsammans bildar en text om människans minne.

Texten lyder:
Den kontrollerade elden, brasan, lät oss skapa och bevara våra minnen
våra individuella minnen är bara en ensam vedbit
tillsammans bildar alla små vedbitar en kollektiv brasa
brasan håller oss varma och vid liv men är man oförsiktig så är det lätt att man bränner sig
så småningom kommer den okontrollerade elden ta över den kommer begrava oss och alla våra minnesspår

Jack Rodriguez, Färg, form och hantverk gr 2

Jack Rodriguez

Jack Rodriguez

Freja Fors, Färg, form och hantverk gr 2

Sara Andersson

Mind games – att bygga ett minnesrum blev en stor uppgift för mig. Jag försvann in i min högstadietid och ville lyfta både det fina och jobbiga i den. Skulpturen blev ett koncept och ett spel som handlar om hur man kan konstruera sina egna former – precis som att minnet går att konstruera och forma.

Sara Andersson, Färg, form och hantverk gr 3

Sara Andersson

Sara Andersson

Sara Andersson

Laura Czajkowski, Färg, form och hantverk gr 2

Elise Jonsson

Platser som har med vatten att göra har alltid skapat starka minnen hos mig. Det är något med lugnet, människorna som är runt omkring, kontrasterna. Mina åldrar, alla livshändelser finns sparat i vatten. Jag kan komma tillbaka, till badhuset jag besökte när jag var fem och titta ner. Det känns precis likadant. Samma handdukar, badskor som ligger utspridda över kaklet, samma barnlika energi. Jag ser det alltid framför mig.

Elise Jonsson, Färg, form och hantverk gr 2

Big Sad Wolf, Jonathan Hörberg Danzer, Färg, form och hantverk gr 4

Julia Pegelow

Mitt minne utspelade sig i november förra året. När hen och jag stod där i mörkret, vid vattnet i parken. Tiden försvann och vi lyfte från marken. Våra tungor dansade i varandras munnar. Vi blev en, en kropp, samma kod.

Julia Pegelow, Färg, form och hantverk gr 2

Joseph Bennett, Färg, form och hantverk gr 4

Joseph Bennett, Färg, form och hantverk gr 4

Joseph Bennett, Färg, form och hantverk gr 4

Lisa Marie Söderman, Färg, form och hantverk gr 2

Himlen är målad med akrylfärg och den långgrunda stranden har fått en vågig struktur med hjälp av ett med stämjärn. Det föreställer mig och min bror när vi var små på en strand vid vårt lantställe.

Lisa Marie Söderman, Färg, form och hantverk gr 2

Martina Villegas Bengtsson, Färg, form och hantverk gr 2