Etsning

Sofia Lindell Davidsson, Alexandra Körnegård, Maya Allende, Frida Nilsson och Jonathan Hörberg Danzer

Etsning är en grafisk teknik som till skillnad från torrnålsgravyr, kopparstick och ett flertal andra tekniker använder syror för att skapa motivet i tryckplåten.

En etsning utförs på kopparplåt, beredd med så kallad etsgrund. Tryckplåten, oftast en plåt av polerad koppar, bestryks med en syrabeständig grund av asfalt, harts eller vax, varpå motivet ristas i grunden, med etsnål, så att kopparen blottas. Plåten övergjuts med skedvatten, som på de blottade ställena fräter kopparen. Den gnids sedan in med svärta och avtorkas, så att svärtan bara stannar i fördjupningarna, varefter plåten tryckes i koppartryckpress mot ett fuktat papper.

Vinjettbild av Sofia Lindell Davidsson, Färg, form och hantverk gr 4

Sofia Lindell Davidsson

Frida Nilsson

Clownerna, etsning och akvatint på koppar, Jonathan Hörberg Danzer

Alexandra Körnegard

Maya Allende

Maya Allende