Den framtida staden

Turid Bachmann

I projektet Staden, arkivet och framtiden har femton studerande från Färg, form och hantverk gr 3 utvecklat fria gestaltningsprojekt med utgångspunkt i utställningen Flygande betong på ArkDes.

Turid Bachmann

Hur kommer framtida städer att se ut, hur kommer de att byggas, hur ska alla få plats?

Grunden i idén var att undersöka ett mer hållbart sätta att bygga hus i framtiden. Genom att återvinna material och utnyttja tomma luckor i staden för att på så sätt förtäta stadsmiljön. Ett nytt sätt att bygga miljonprogramsområden. Detta ledde mig in på att tänka på den framtida staden, dess utseende och dess lösningar. Bostadsbristen och en befolkningsökning ställer högre krav på stadsplanering. Att fritt få leka med tanken på hur den framtida stadens kan gestaltas gav mig utrymme och möjligheter att skapa nya miljöer i tidigare tomrum. Inspirerade av Hongkongs sätt att lösa bostadsbrist och brist på yta. Detta är en av mina tankar för hur det skulle kunna se ut i framtiden när olika arkitektoniska stilar får samsas. Framtiden är svår att sia om eftersom man inte vet.

Min tolkning av den framtida staden har gjorts genom tre digitala bilder / collage, där jag inspirerats av sci-fi-serietidningar och böcker där man leker med framtiden på ett fritt sätt, ofta med bilder av rymdskepp och dystopier, krig och miljökatastrofer.

/ Turid Bachmann, Färg, form och hantverk grupp 3

Turid Bachmann

Turid Bachmann