Distansundervisning

Distansundervisning

Mathilda Reimers, Axel Gagge, Mariella Abrahamsson, Ebba Qvinnström, Linda Kajandi, Sara Eggimann, Viola Wetterrot, Jessica Broberg och Lovisa Sandlund
Visa mer…

Schabloner och stämplar

Elsa Henriksson, Josefine Rådberg och Lovisa Sandlund
Under distansundervisningen i april fick de studerande bland jobba hemifrån med att klippa ut schabloner och stämplar i papper.Visa mer…