Animation

Återvändsgränder

Axel Gagge
Jag ville undersöka ”precision” och ”misslyckande” i matematiskt och textilt hantverk.Visa mer…