Skulptur

Pop-konst

Selma Fredriksson
En parafras som kom till under corona-pandemin. Den är inspirerad av konstnärer som använder vad de har till hands, exempelvis mat, kläder, skräp och den egna kroppen.Visa mer…

Kroki av träspill

Selma Fredriksson och Jennifer Omberg
Träspillet är rester från träverkstaden. Det fick inte målas eller sågas, utan användes som det var.Visa mer…

Porträtt av porträtt

Lovisa Parment
Visa mer…