Distansundervisning

Pop-konst

Selma Fredriksson
En parafras som kom till under corona-pandemin. Den är inspirerad av konstnärer som använder vad de har till hands, exempelvis mat, kläder, skräp och den egna kroppen.Visa mer…

Academics in Pandemic

Lovisa Parment, Selma Fredriksson, Jennifer Omberg, Kajsa Falk och Vera Ellburg
Gör ett smycke som, antingen i sin tillverkningsmetod eller i sitt koncept speglar den situation du befinner dig just nu.Visa mer…

Keep It Cool!

Hanna Nordahl och Douglas Tillberg Bergström
Uppgiften är att skapa ett smycke utan tillgång till gasol.Visa mer…

Porträtt av porträtt

Lovisa Parment
Visa mer…