Metallformgivning

Smyckekonst, corpus, produktdesign, silversmide, 3D-arbeten, teckning och måleri, skulptur, arbeten från distansundervisningen, saker som helt faller utanför ramarna… ja, vill fyller på med mera under en månad fram till i början av juni.

Pop-konst

Selma Fredriksson
En parafras som kom till under corona-pandemin. Den är inspirerad av konstnärer som använder vad de har till hands, exempelvis mat, kläder, skräp och den egna kroppen.Visa mer…

Academics in Pandemic

Lovisa Parment, Selma Fredriksson, Jennifer Omberg, Kajsa Falk och Vera Ellburg
Gör ett smycke som, antingen i sin tillverkningsmetod eller i sitt koncept speglar den situation du befinner dig just nu.Visa mer…

Mina fina vänner med mera

Jennifer Omberg
Visa mer…

Akvarellkurs

Selma Fredriksson och resten av Metallformgivning
Kursen blev ett tillfälle att experimentera och upptäcka nya sätt att måla på, utan press på att det behövde bli “bra” eller “lyckat”.Visa mer…

Porträtt av en vän

Lovisa Parment
Visa mer…

Nature Talks Back

Douglas Tillberg Bergström, Elvira Constantinou, Hanna Nordahl, Kajsa Falk, Viktoria Tjernberg, Lovisa Parment och Selma Fredriksson
Om man sammanfattar uppgiften så var den ungefär så här: Utgå från ett ljud, som inte är tal eller musik.Visa mer…

Making Chains

Vera Ellburg, Douglas Tillberg Bergström, Lovisa Parment, Selma Fredriksson, Hanna Eriksson, Viktoria Tjernberg, Mi Lindberg och Felicia Karlsson
I flera av kedjorna ingår 3D-printade delar som skapats i programmen Sculptris, Fusion360 och Mesh Mixer. Visa mer…

Keep It Cool!

Hanna Nordahl och Douglas Tillberg Bergström
Uppgiften är att skapa ett smycke utan tillgång till gasol.Visa mer…

Kroki av träspill

Selma Fredriksson och Jennifer Omberg
Träspillet är rester från träverkstaden. Det fick inte målas eller sågas, utan användes som det var.Visa mer…

MMA-porträtt

Hanna Nordahl
Visa mer…