Trä- och materialstudier

Rum för gemenskap – för intagna kvinnor på anstalter i Stockholm med deras barn

My Adborn, Kamile Ünver, Tove Blomgren och Siril Kristinsdatter Sivertsen
Vi har skapat ett byggpaket avsedda för intagna och deras barn på kvinnoanstalter i Stockholm. Paketen som är könsneutrala och framtagna för att passa barn i många åldrar, innehåller delar till ett litet hus samt material till inredning.Visa mer…

Skrin

Zuzana Konecna, Julia Stensland Vinrot, Pernilla Gustafsson, Maria Kihlberg, Sofia Karlsson, Maria_Martin, Lotta Nordström, Lilia Bekuzina och Kalliopi Pavlidou
Bestäm för vem och vad skrinet är ämnat för och dess huvudfunktion. Huvudmaterialet är infärgad MDF. Skrinets fyllning kan formas av valfritt material.Visa mer…