Keramik

Keramiktekniker

Sofia Karlsson, Pernilla Gustafsson, Maria Martin och Maria Kihlberg, Lilia Bekuzina, Lotta Nordström, Shayenn Osorio, Kalliopi Pavlidou, Julia Stensland Vinrot, Maria Kihlberg, Maria Martin och Vera Wall
Visa mer…

Gruppövningar i lera

Hela Hantverkspedagog årskurs 1
Tillsammans har vi ringlat lera och skapat fantasifulla, fantastiska världar och boningar.Visa mer…

Konflikt

Julia Stensland Vinrot, Kalliopi Pavlidou, Lotta Nordström, Maria Kihlberg, Rafael Wiking och Sofia Karlsson
Vi har arbetat utifrån ordet konflikt och skapat fria skulpturer i keramik.Visa mer…