Hantverkspedagog

Vi jobbar med övningar i teckning och måleri, skulptur, vävning, trä- och materialstudier, textil tryck och keramik som vi senare kan använda som yrkesverksamma hantverkspedagoger. Detta vill vi visa och fyller på med fler och fler inlägg under en månads tid till juni månads början.

Stadsbrukarens potpurri

Marika Ehnberg, Lina Larsson och Anne Vilemsons
Visa mer…

Keramiktekniker

Sofia Karlsson, Pernilla Gustafsson, Maria Martin och Maria Kihlberg, Lilia Bekuzina, Lotta Nordström, Shayenn Osorio, Kalliopi Pavlidou, Julia Stensland Vinrot, Maria Kihlberg, Maria Martin och Vera Wall
Visa mer…

Odling – För att stärka din hälsa

Emilia Norman, Anneli Söderberg och Josefine Läckberg

Vad kommer ut av trädgårdsterapi? - Effektivt mot utbrändhet - Träning - Effektiv antistressbehandling - Psykiska hälsan ökar - Mindre utsatt för hjärtsjukdomar - Starkare immunförsvar - Mindre utsatt för demenssjukdomar - Nyttig och näringsrik matVisa mer…

Osynlig rapport

Pernilla Gustafsson
En enkel mönsterövning som vem som helst kan göra hemma.Visa mer…

Rum för gemenskap – för intagna kvinnor på anstalter i Stockholm med deras barn

My Adborn, Kamile Ünver, Tove Blomgren och Siril Kristinsdatter Sivertsen
Vi har skapat ett byggpaket avsedda för intagna och deras barn på kvinnoanstalter i Stockholm. Paketen som är könsneutrala och framtagna för att passa barn i många åldrar, innehåller delar till ett litet hus samt material till inredning.Visa mer…

Betongblommor

Julia Stensland Vinrot, Pernilla Gustafsson, Sofia Karlsson, Maria Martin, Kalliopi Pavlidou, Zuzana Konecna och Maria Kihlberg
Betonggjutning – förstorade och förenklade blommor.Visa mer…

Berättelse om mig själv

Julia Stensland Vinrot, Pernilla Gustafsson, Lilia Bekuzina, Maria Martin, Maria Kihlberg och Sofia Karlsson
Visa mer…

Skrin

Zuzana Konecna, Julia Stensland Vinrot, Pernilla Gustafsson, Maria Kihlberg, Sofia Karlsson, Maria_Martin, Lotta Nordström, Lilia Bekuzina och Kalliopi Pavlidou
Bestäm för vem och vad skrinet är ämnat för och dess huvudfunktion. Huvudmaterialet är infärgad MDF. Skrinets fyllning kan formas av valfritt material.Visa mer…

Min plats

Julia Stensland Vinrot, Maria Martin, Zuzana Konecna, Lotta Nordström, Pernilla Gustafsson, Sofia Karlsson, Kalliopi Pavlidou och Maria Kihlberg,
Visa mer…

Trädgården

Hela Hantverkspedagog årskurs 1
Rumslig installation i kartong.Visa mer…