Skulptur

They tried to bury us

Jenna Gillinger
En röst för de nio kvinnor som avrättades under häxjakten 1676 i Stockholm.Visa mer…