Time Is The Enemy

Sofia Di Marco och Anna Dehlvin

Vår animation handlar om människans negativa påverkan på miljön. Målet med uppgiften var att lära sig grunderna i Adobe After Effects.

/ Sofia Di Marco och Anna Dehlvin, Bild och Grafisk form