Coronaviruset i Sverige – berätta för framtiden

Therése Lager, Anna Dehlvin, Johanna Bergkvist, Erik Torefeldt, Rickard Ström, Emilia Velazquez, Stella Westergren, Jonas Hemlin, Julia Eklöf, Sofia Di Marco, Josephine Karlsson, Lisa Samuelsson och Scott Huber

I kursen Redaktionell Illustration har vi utgått från egna berättelser från vardagen under pandemin. Där varje elev har svarat på fyra frågor:

• Hur har din vardag påverkats?
• Hur har ditt beteende förändrats?
• Vad tänker du om tillståndet i samhället just nu?
• Och hur ser du på framtiden? Som har blivit illustrerat av en annan elev.

Texten och illustrationer har blivit publicerade på https://minnen.se/tema/corona

Ett viktigt moment av kursen har varit diskussioner mellan skribenten och illustratören och samtal om uppfattning och läsning av respektive text och illustration.

Shabnam Faraee, lärare i Illustration

– – – – –

Vinjettbild av Therése Lager

Therése Lager

Therése Lager

Anna Dehlvin

Vi fick i uppgift att illustrera varandras texter som handlade om vår upplevelse av coronaviruset och av att sitta i karantän.

Jag illustrerade Scott Hubers text. Jag tog fasta på hans upplevelse av att spendera tiden med ett konstant ätande, dåliga matvanor och bokläsning.

Material: gouache

Anna Dehlvin

Anna Dehlvin

Johanna Bergkvist

Johanna Bergkvist

Erik Torefeldt

Jag ville fånga känslan av instängdhet och ensamhet som fanns i texten jag illustrerade till. En grå, tom vardag men samtidigt ovan och overklig.

Material / teknik: tusch och Adobe Photoshop

Erik Torefeldt

Erik Torefeldt

Rickard Ström

Rickard Ström

Rickard Ström

Rickard Ström

Emilia Velazquez

Emilia Velazquez

I detta projekt utgick vi från en klasskamrats text om hur corona påverkat ens dagliga liv. Jag ville förmedla den stress och ensamhet Josephine kände i början av omställningen till distansundervisning och minimal kontakt med vänner och familj. Men, precis som hon skrev, om vi hjälper varandra och hittar nya rutiner kan vi klara det fint.

Emilia Velazquez

Emilia Velazquez

Stella Westergren

Stella Westergren

Stella Westergren

Stella Westergren

Jonas Hemlin

Jonas Hemlin

Jag testade lite olika illustrationsstilar med bland annat raster och airbrush I Illustrator samt Photoshop.

Jonas Hemlin

Jonas Hemlin

Jonas Hemlin

Julia Eklöf

Julia Eklöf

Sofia Di Marco

Sofia Di Marco

Sofia Di Marco

Josephine Karlsson

Josephine Karlsson

Det var en utmaning att hitta ett sätt att illustrera en klasskamrats känslor och farhågor kring situationen. I mina illustrationer av Emilias text ville jag använda mig av texturer för att framhäva skörheten av situationen. Att ha vant sig vid vardagen man lever nu men samtidigt längta efter något mer. Nästan lite som att drömma. Texterna och bilderna publicerades på minnen.sen

Material / teknik: inscannade målningar och Adobe Photoshop

Josephine Karlsson

Josephine Karlsson

Josephine Karlsson

Lisa Samuelsson

Lisa Samuelsson

Lisa Samuelsson

Lisa Samuelsson

Scott Huber

Scott Huber

Jag har fått uppgift att illustrera, efter en skriftlig utvärdering, Annas liv under karantänen vid covid-19 epidemin. Jag har använt mig av en sparsam färgpalett samt varit lite naivistisk med illustrationen.

Scott Huber

Scott Huber

Scott Huber