Bokbinderi

Johanna Bergkvist, Rickard Ström och Sofia Di Marco

Vi hade i slutet av mars under fem dagar en kurs på distans i bokbinderi med bokbindaren och pappersformgivaren Mihiro Burman. Vi fick också en crash course i origami på köpet.

– – – – –

Vinjettbild är häften av Johanna Bergkvist.

Johanna Bergkvist

Johanna Bergkvist

Rickard Ström

Rickard Ström

Rickard Ström

Rickard Ström

Sofia Di Marco

Sofia Di Marco

Sofia Di Marco

Sofia Di Marco

Sofia Di Marco