They tried to bury us

Jenna Gillinger

En röst för de nio kvinnor som avrättades under häxjakten 1676 i Stockholm.

Filmen projiceras på väggarna längs Götgatan från Slussen till korsningen Götgatan / Folkungagatan, den väg som kvinnorna förödmjukande fick vandra sin sista sedvanliga vandring innan avrättning. Men denna gång växer de upp tillsammans ur gatstenarnas minnen, starka, fria och dansar Götgatan fram.

Denna film gjordes i och med uppgiften ”Skulptur i det offentliga rummet” i skulpturämnet.

Jenna Gillinger