Scenografi – Omfamningar

Alva Nylén, Elvira Nordlund och Jenna Gillinger

Handledda av scenografen och kostymdesignern Hanna Cecilia Lindkvist fick vi i grupper om tre skapa ett sceniskt och visuellt rumskoncept efter pjäsen Outhärdligt lång omfamning (Omfamningar). Scenkonceptet har i uppgiften anpassats efter en av Vällingby stadsteaters scenrum.

Under en vecka arbetade vi fram visuella koncept via collage, sceneri-lab i skala 1:1, skissmodell i skala 1:50 för att slutligen arbeta fram en presentationsmodell i skala 1:25.

Alva Nylén, Elvira Nordlund och Jenna Gillinger