Den väg saker tar – rörliga skulpturer

Hela Arkitektur och design

I kursen Form – Trä byggde de studerande på utbildningen Arkitektur och design flera rörliga skulpturer. När de satte samman dessa skulpturer bildade de en Rube Goldberg-maskin. De jobbade med denna uppgift i två veckor och demonstrerade den måndagen den 16 december 2019. Lärare för kursen var Mats Aldén.